Un engagement depuis 80 ans

Imaginée dans les années 1920 par une reine visionnaire et le violoniste belge Eugène Ysaÿe, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth offre, depuis 1939, la possibilité à de jeunes artistes de talent de se perfectionner dans un cadre unique grâce à un programme « sur-mesure ».

Fondation d’utilité publique, la Chapelle fonctionne grâce à l’aide généreuse de sponsors, fondations et mécènes privés qui la soutiennent ; tous ont choisi de promouvoir une jeunesse talentueuse, la musique, un patrimoine belge et le projet fort qui s’y développe.

L’avenir de la jeunesse et la préservation d’un patrimoine classé vous tiennent à coeur ? La musique occupe une place importante dans votre vie ? Faites le choix de nous aider : nous imaginons avec vous une formule de partenariat sur-mesure !

Particulier, entreprise ou fondation, en nous aidant, vous pouvez faire la différence !

 

Al 80 jaar lang

In de jaren 20 werd het project van de Muziekkapel Koningin Elisabeth bedacht door een visionaire koningin en de Belgische violist Eugène Ysaÿe. Sinds 1939, biedt de oorspronkelijke villa, intussen een beschermd monument, jonge talentvolle artiesten de kans om zich te vervolmaken, in een uniek kader, dankzij een op maat gemaakt programma.

Onze stichting van openbaar nut functioneert dankzij de ruimhartige hulp van sponsors, stichtingen en mecenassen die haar ondersteunen. Ze hebben ervoor gekozen om virtuoze jongeren bij te staan, alsook de muziek, Belgisch beschermd erfgoed en het sterke project dat zich hier ontplooit. 

De toekomst van jongeren en het beschermde erfgoed steunen is essentieel voor u ? Muziek maakt deel uit van uw leven ? Kies om ons te helpen : neem contact met ons op !

Privépersoon, onderneming of stichting, u kunt het verschil maken !

Nos prochains événements

Prix Chapel édition 2020

thumbnail

Du 15 sept. au 15 déc.
Waterloo

Posez votre candidature pour cette 5e édition du prix littéraire de la Chapelle Musicale !

Around the notes - Roll Over Beethoven

thumbnail

Le 19 novembre 2019
De 19h15 à 22h

Waterloo

Rencontrez Eckart Runge avant son concert !


THANKS TO THE SPONSORS OF THE QUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL !

Main sponsor                                   Co-sponsors